Vietnamese - Tiếng Việt

Thành phố Stirling hãnh diện có một trong những cộng đồng đa dạng nhất về văn hóa ở Úc. Chúng tôi cam kết trợ giúp cần thiết cho cư dân gốc không nói tiếng Anh để họ sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Trợ giúp về ngôn ngữ và dịch thuật

Trợ giúp về tiếng Anh

Nếu cần được giúp đỡ để trau giồi các kỹ năng tiếng Anh, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được trợ giúp bởi chương trình tiếng Anh dành cho di dân tráng niên của chính phủ Úc (AMEP-Adult Migrant English Program).

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng truy cập trang mạng AMEP.

Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS)

Cư dân gốc không nói tiếng Anh có thể sử dụng dịch vụ thông dịch và phiên dịch do Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) cung cấp. Dịch vụ này cung cấp thông/phiên dịch viên để trợ giúp người dân giao tiếp bằng lời và văn bản bằng 160 ngôn ngữ liên quan đến:

  • Cơ quan công quyền
  • Các tổ chức vô vị lợi
  • Các doanh nghiệp.

Muốn sử dụng dịch vụ này, xin quý vị gọi cho TIS qua số 131 450 và báo cho nhân viên tổng đài biết quý vị muốn liên lạc với Thành phố Stirling.

Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS)

Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS) cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho người định cư vĩnh viễn tại Úc và người ghi danh học chương trình AMEP. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị gọi cho DSS qua số 1800 962 100.

Xin lưu ý, nếu muốn liên lạc với DSS và có thông dịch viên giúp mình, xin quý vị gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 131 450 và cho nhân viên biết số điện thoại của DSS.

Dịch vụ của chúng tôi

Thành phố Stirling cung cấp cho cộng đồng các dịch vụ khác nhau.

Các dịch vụ này gồm có:

Đổ rác và tái chế

Thùng rác gia dụng

Thành phố Stirling có hệ thống ba loại thùng rác đựng:

  • Rác thường
  • Rác Tái chế
  • Rác vườn tược.

Chúng tôi sẽ đổ rác thường hàng tuần, còn thùng rác tái chế và rác vườn tược sẽ được đổ mỗi hai tuần xen kẽ.

Cư dân nên phân loại rác thải khi bỏ vào các thùng rác khác nhau dựa trên thông tin trong Tài liệu Hướng dẫn về Rác thải và Tái chế của chúng tôi. Phân loại rác thải chính xác có nghĩa là rác sẽ không bị đổ ra bãi chôn rác và tạo ra tương lai bền vững hơn cho cộng đồng chúng ta.

Những khu vực Wi-Fi miễn phí

Cư dân và khách tới thăm có thể sử dụng một số địa điểm Wi-Fi miễn phí tại các thư viện, trung tâm giải trí và Trung tâm Hành chính Thành phố tại Stirling.

Thư viện Stirling

Thành phố Stirling có sáu thư viện cung cấp các dịch vụ như sách và tài liệu, Wi-Fi miễn phí, máy vi tính, in ấn, phôtôcôpi và cho thuê phòng ốc.

Muốn làm thẻ thư viện, xin quý vị đem theo giấy căn cước có ảnh do chính phủ cấp, có chữ ký, cũng như bằng chứng về địa chỉ cư trú của quý vị, chẳng hạn như hóa đơn điện/ga/nước.

Hỗ trợ và dịch vụ cộng đồng

Thành phố Stirling cung cấp các dịch vụ hỗ trợ dành cho gia đình, thanh thiếu niên, người cao niên và người khuyết tật.

Giải trí và thuê địa điểm

Thành phố Stirling có hơn 400 công viên và khu bảo tồn, 7 trung tâm giải trí, 3 hồ bơi và có sẵn các địa điểm cho thuê.

Quy hoạch và xây dựng

Nhóm dịch vụ xây dựng của Thành phố Stirling trợ giúp và hướng dẫn về các đơn xin, xây dựng và sử dụng đất.

Động vật và thú cưng

Động vật và thú cưng đóng vai trò tích cực về mặt an sinh của cộng đồng và đem lại niềm vui và bầu bạn cho nhiều cư dân. Thành phố Stirling quân bình nhu cầu của động vật, thú cưng và chủ thú nuôi với nhu cầu của cộng đồng rộng lớn hơn bằng các chính sách và dịch vụ của chúng tôi.

Đăng ký thú cưng

Người nuôi thú cưng phải đăng ký chó và mèo với Thành phố Stirling mỗi năm, mỗi ba năm hoặc một lần thôi. Đăng ký mỗi năm và mỗi ba năm sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 và phải gia hạn.

Lễ hội

Thành phố Stirling tổ chức các lễ hội, hội thảo và sinh hoạt quanh năm. Muốn tìm các lễ hội trong khu vực của mình, xin quý vị truy cập lịch lễ hội của chúng tôi.

Lễ hội