Farsi - فارسی

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) مفتخر است که از متنوع ترین جوامع فرهنگی در استرالیا به شمار می رود. ما متعهد به ارائه پشتیبانی مورد نیاز اهالی غیر انگلیسی زبان برای دستیابی به خدمات مورد نیازشان می باشیم.

پشتیبانی از لحاظ زبانی و ترجمه

پشتیبانی در زبان انگلیسی

اگر برای بهبود مهارت های زبان انگلیسی خود به کمک نیاز داشته باشید، ممکن است واجد شرایط مساعدت برنامه انگلیسی مهاجر بزرگسال در استرالیا (AMEP) باشید.

برای آگاهی بیشتر، لطفا از تارنمای AMEP دیدن کنید.

خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری (TIS)

خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری از راه تیس (TIS) در دسترس اهالی غیر انگلیسی زبان می باشد. این نهاد خدماتی، ترجمه گفتاری و ارتباطات نوشتاری به 160 زبان را در موارد زیر فراهم می نماید:

  • ادارات دولتی
  • سازمان های غیر انتفاعی
  • کسب و کارها.

برای بهره مند شدن از این خدمات، لطفا ً با TIS به شماره 131 450 زنگ بزنید و به متصدی تلفن بگویید که می خواهید با شهرداری استرلینگ تماس بگیرید.

وزارت خدمات اجتماعی (DSS)

وزارت خدمات اجتماعی (DSS) خدمات ترجمه رایگان نوشتاری را به کسانی ارائه می نماید که در استرالیا اقامت دائم دارند، و آنهایی که در AMEP نام نویسی شده اند. برای آگاهی بیشتر، لطفاً با DSS با شماره 1800 962 100 تماس بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید، اگر می خواهید با کمک یک مترجم با DSS تماس بگیرید، لطفاً با خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری (TIS) شماره 131 450 تماس گرفته و شماره تلفن DSS را به متصدی تلفن بدهید.

خدمات ما

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) گستره ای وسیع از خدمات را به جامعه ارائه می نماید.

این خدمات عبارتند از:

مواد زائد و بازیافت

زباله دان های خانه های مسکونی

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) یک سامانه متشکل از سه زباله دان را به کار می برد، برای:

  • زباله های معمولی
  • بازیافتی ها
  • مواد زائد باغچه

زباله دان های معمولی هر هفته برداشته می شوند. مواد بازیافت شونده و زباله های باغچه هر دو هفته یک بار و به تناوب هفتگی بر می دارند.

به اهالی توصیه می شود که زباله های خود را با توجه به Waste and Recycling Guide )رهنمود زباله و بازیافت( تقسیم بندی کرده و هر یک را در زباله دان مخصوص آن طبقه قرار دهند. اگر طبقه بندی مواد زائد بهدرستی انجام شود باعث می شود آن ها را بتوان از محل های دفن زباله خارج کرده و آینده پایدارتری برای جامعه مان ایجاد کنیم.

رایگان Wi-Fi مناطق دارای

ساکنین و دیدار کنندگان می توانند به تعدادی از محل های دارای Wi-Fi رایگان در کتابخانه های شهر، مراکز تفریحی و اداری در استرلینگ بهره مند شوند.

کتابخانه های استرلینگ

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) دارای شش کتابخانه است که خدمات متنوعی از قبیل کتاب و منابعآگاهی، Wi-Fi (اینترنت) رایگان، کامپیوتر، دستگاه چاپگر، و ماشین فوتوکپی و اتاق برای کرایه را ارائه می نمایند.

برای عضویت، لطفاً یک کارت شناسایی عکسدار که توسط دولت صادر شده را با خود بیاورید که امضای شما را داشته، و همچنین سندی که نشانی مسکونی شما در آن باشد، از قبیل یک قبض از یکی از خدمات شهری.

پشتیبانی و خدمات اجتماعی

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) گستره ای از خدمات پشتیبانی را برای خانواده ها، جوانان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی ارائه می نماید.

تفریحات و کرایه محل برگزاری رویدادها

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) دارای بیش از 400 پارک و محل های محافظت شده، هفت مرکز فریحات، سه مرکز شنا، و گستره ای از محل ها است که برای کرایه موجود می باشند.

برنامه ریزی و ساختمان

تیم خدمات عمرانی City of Stirling (شهرداری استرلینگ) پیرامون درخواست ها، ساختمان سازی و استفاده از اراضی به شما کمک نموده و اندرز می دهد.

حیوانات و حیوانات خانگی

حیوانات و حیوانات خانگی نقش مثبتی در رفاه حال جامعه داشته و تفریح و همدمی را برای بسیاری از اهالی ما به ارمغان می آورند. City of Stirling (شهرداری استرلینگ) از طریق سیاست ها و خدمات خود بین نیازهای حیوانات، حیوانات خانگی و صاحبان آنان با نیاز های جامعه وسیع تر توازنی برقرار می کند.

نام نویسی حیوانات خانگی

صاحبان حیوانات خانگی باید گربه و سگ را در City of Stirling (شهرداری استرلینگ) به صورت سالانه، هر سه سال یک بار و یا تمام عمر ثبت نمایند. ثبت یکساله و سه ساله در 31 اکتبر پایان می یابند و باید تجدید شود.

رویدادها

City of Stirling (شهرداری استرلینگ) رویدادها، کارگاه های آموزشی و فعالیت هایی را در سراسر سال برگزار می نماید. برای یافتن یک رویداد بخصوص در محل تان، لطفا از تقویم رویدادهای ما دیدن کنید.

رویدادها