Dari - دری

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) مفتخر است که از متنوع ترین جوامع فرهنگی در استرالیا به حساب می آید. ما متعهد به ارائه حمایت مورد نیاز ساکنین غیر انگلیسی زبان برای دستیابی به خدماتی می باشیم که به آن ضرورت دارند.

حمایت لسانی و ترجمانی

حمایت در لسان انگلیسی

اگر برای بهتر شدن مهارت های لسان انگلیسی خود به مساعدت ضرورت دارید، ممکن است استحقاق کمک پروگرام انگلیسی مهاجر کلان سال استرالیا (AMEP) باشید.

برای معلومات بیشتر، لطفا به ویبسایت AMEP مراجعه نمایید.

خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS)

خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی از طریق تیس (TIS) در دسترس ساکنین غیر انگلیسی زبان می باشد. این مؤسسۀ خدماتی ترجمانی شفاهی برای ارتباطات کلامی و تحریری به 160 زبان را در موقعیت های ذیل ارائه می کند:

  • ادارات دولتی
  • مؤسسات خیریه
  • کسب و کارها

برای استفاده از این خدمت، لطفا ً با TIS شماره 131 450 تماس گرفته و به کارمند آنجا بگویید که می خواهید با شاروالی استرلینگ به تماس شوید.

وزارت خدمات اجتماعی (DSS)

وزارت خدمات اجتماعی (DSS) خدمات ترجمانی تحریری را در اختیار کسانی قرار می دهد که باشندۀ دائمی هستند، و آنهایی که در AMEP نام نویسی شده اند. برای معلومات بیشتر، لطفاً به DSS با شماره 1800 962 100 تیلفون کنید.

لطفاً توجه داشته باشید، اگر می خواهید با کمک یک ترجمان با DSS تماس بگیرید، لطفاً به خدمات ترجمه تحریری و شفاهی (TIS) شماره 131 450 زنگ زده و شماره تیلفون DSS را به متصدی تیلفون بدهید.

خدمات ما

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) خدمات بسیار متنوعی را به جامعه ارائه می نماید.

این خدمات عبارتند از:

مواد زائد و بازیافت شدنی

زباله دان های خانه های مسکونی

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) سامانی متشکل از سه زباله دان را اجرا می نماید، برای:

  • زباله های معمولی
  • بازیافتنی ها
  • مواد زائد باغی

زباله دان های معمولی هفته وار برداشته می شوند. مواد بازیافت شونده و زباله های باغی هر دوهفته وار و به تناوب هفته برداشته می شوند.

به باشندگان توصیه می شود که زباله های خود را با توجه به Waste and Recycling Guide )رهنمود زباله و بازیافت( تقسیم بندی کرده و هریک را در زباله دان مخصوص آن چیز قرار دهند. اگر طبقه بندی مواد زائد به طور صحیح انجام شده باشد باعث می شود آن ها را بتوان از محل های دفن زباله خارج کرده و آینده پایدارتری برای جامعه مان ایجاد کرد.

مناطق دارای Wi-Fi (اینترنت) رایگان

ساکنین و بازدید کنندگان می توانند به تعدادی از محل های دارای Wi-Fi در کتابخانه های شهر ، مراکز تفریحی و اداری در استرلینگ بهره مند شوند.

کتابخانه های استرلینگ

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) شش کتابخانه دارد که خدمات متنوعی از قبیل کتاب، و منابع اطلاعاتی، Wi-Fi (اینترنت) رایگان، کمپیوتر، دستگاه چاپگر، و دستگاه فوتوکاپی و اتاق برای کرایه را ارائه می نمایند.

برای عضویت، لطفاً یک کارت شناسایی عکس دار که توسط دولت صادر شده را با خود بیاورید که امضای شما را داشته و همچنین سندی که آدرس مسکونی شما در آن باشد از قبیل یک بل از آب، برق، یا تیلفون.

حمایت و خدمات اجتماعی

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) خدمات حمایتی متنوعی را برای خانواده ها، جوانان، سالمندان و افراد دارای معیوبیت ارائه می نماید.

تفریحات و محل کرایه ای

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) دارای بیش از 400 پارک و محل های محافظت شده، هفت مرکز تفریحات، سه مرکز آب بازی، و محل های متنوعی است که برای کرایه اند.

برنامه ریزی و بنا سازی

تیم خدمات عمرانی City of Stirling (شاروالی استرلینگ) راجع به درخواست، ساخت و استفاده از اراضی به شما کمک نموده و اندرز می دهد.

حیوانات و حیوانات خانگی

حیوانات و حیوانات خانگی نقش مثبتی در رفاه حال جامعه داشته و تفریح و رفع تنهایی را به بسیاری از اهالی ما ارزانی می دارد. City of Stirling (شاروالی استرلینگ) از طریق سیاست ها و خدمات خود بین نیازهای حیوانات، حیوانات خانگی و صاحبان آنان با نیاز های جامعه وسیع تر تعادل برقرار می کند.

راجستر کردن حیوانات خانگی

صاحبان حیوانات خانگی باید گربه و سگ را در City of Stirling (شاروالی استرلینگ) به طور سالوار، هر سه سالوار و یا تمام عمر راجستر (ثبت) نمایند. راجستر یکساله و سه ساله در 31 اکتوبر پایان می باید و باید تجدید شود.

رویدادها

City of Stirling (شاروالی استرلینگ) رویدادها، ورکشاپ های آموزشی و فعالیت هایی را در سراسر سال برگزار می نماید. برای یافتن یک رویداد بخصوص در محل تان، لطفا از تقویم (جنتری) رویدادهای ما دیدن کنید.